info@sildymopaslaugos.lt +370 678 45487 Kaunas

Šildymo sistemos saugumas. Kas svarbiausia?

šildymo sistemos saugumas

Šildymo sistemos saugumas užtikrinamas įrenginiais apsaugančiais nuo:

  • maksimalios darbinės temperatūros viršijimo
  • maksimalaus darbinio slėgio viršijimo

Saugumo įrenginiai turi būti parenkami atsižvelgiant į:

  • sistemos tipą, ar tai atvira ar uždara šildymo sistema
  • energijos šaltinio tipą, pavyzdžiui rankomis užkraunamas kieto kuro katilas ar automatizuotas dujinis katilas
  • kaip šiluma tiekiama, naudojamas automatinis ar rankinis reguliavimas
  • nominalų šildymo sistemos galingumą

Vandeninės šildymo sistemos saugumas reglamentuojamas LST EN 12828:2003 Europos standarto.

Mažiausi reikalavimai keliami atviroms vandeninėms šildymo sistemoms. Joms nebūtini slėgio bei temperatūros ribojimo įrenginiai. Tačiau pagrindinis šių sistemų trūkumas – šilumnešio kontaktas su oru, dėl ko ženkliai trumpėja visos šildymo sistemos eksploatavimo laikas.

Įrengiant uždaras šildymo sistemas būtini papildomi saugos įrenginiai. Slėgio viršijimo saugos įrenginys paprastas ir nebrangus įrengti. Tuo tarpu kieto kuro katilo perteklinės šilumos nuvedimo įrenginys gana sudėtingas ir brangus įrengti. Pastato šildymo sistemos saugumas gali būti užtikrinamas žemiau pateiktomis priemonėmis:

  • pakankamo dydžio akumuliacinė talpa
  • gamintojo kieto kuro katile įmontuotas aušinimo gyvatukas
  • aušinimo vožtuvas DVB-1

Paskutinių dviejų įtaisų panaudojimas ribotas pastatuose su vietiniais geriamo vandens hidroforais. Dingus elektrai sustoja cirkuliaciniai siurbliai, tuo pačiu nutrūksta ir šalto vandens tiekimas saugos vožtuvams.

Reikia paminėti, kad nuo elektros dingimo visada apsaugota gravitacinė šildymo sistema, šildymo sistemos saugumas užtikrinamas fizikos dėsniais. Jos privalumai vertinami ir dabar.